Projekty

Od myšlienky k realizácii. Snaha o zvýšenie inovačného potenciálu a viditeľnosti V4 krajín (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovenská republika)  v zahraničí.  Podpora slovenských startupov a komercializácie výsledkov výskumu.

Falling Walls Lab Slovakia 2017

Falling Walls Lab Cieľom podujatia Falling Walls Lab je podporiť vedecké a podnikateľské inovatívne vízie a iniciovať a roz...

Innovative Albania

Hlavným cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s Albanian Centre for Business Research and Training je zlepšenie podmienok ...

We4Startups

INOVÁCIA ZO SRDCA EURÓPY Stredná Európa sa snaží umiestniť sa ako európsky inovačný powerhouse s pulzujúcim startup ekosystém...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri