Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Novinky

Výročná správa APVV za rok 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vydala výročnú správu o jej činnosti za rok 2015. APVV v roku 2015 ...

Výzva VEGA

Odbor vedy a techniky na vysokých školách Sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu S...

všetky novinky

Kalendár

ICEBMP 2016

31. 05. 2016 - 02. 06. 2016

Černá Hora, ČR

V dňoch 31.5. - 2.6.2015 sa v hoteli Sladovna v Černej Hoře uskutoční medzinárodná konferencia „E...

Energetika 2016

31. 05. 2016 - 02. 06. 2016

Tatranské Matliare

V dňoch 31. mája až 2. júna 2016 sa v Tatranských Matliaroch uskutoční medzinárodné vedecké poduj...

celý kalendár

Partneri