Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Novinky

STU vytvára postdoktorandské miesta

Jednou z priorít Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je podporovať mladých vedcov vytváraním postdoktorand...

všetky novinky

Kalendár

EcoSummit 2016

29. 08. 2016 - 01. 09. 2016

Montpellier

V dňoch 29. augusta – 1. septembra 2016 sa vo francúzskom meste Montpellier uskutoční piaty ...

AMSE

31. 08. 2016 - 04. 09. 2016

Banská Štiavnica

V dňoch 31. augusta až 4. septembra 2016 sa v Banskej Štiavnici uskutoční 19. ročník me...

celý kalendár

Partneri