Vedecká rada Európskej výskumnej rady (ERC) má dvoch nových členov. Profesori Kurt Mehlhorn a Nektarios Tavernarakis boli dňa 8. augusta 2016 vymenovaní Európskou komisiou.

Kurt Mehlhorn je profesorom informatiky na Saarland University a riaditeľ Max Planck Inštitútu v Saarbrückene (Nemecko). Nektarios Tavernarakis je profesorom molekulárnej biológie na University of Crete a riaditeľom Inštitútu molekulárnej biológie a biotechnológie Nadácie pre výskum a technológie v Heraklione (Grécko). Mandát oboch kandidátov bude trvať 4 roky.

Vedecká rada ERC pozostáva z 22 vedcov a odborníkov reprezentujúcich európsku vedeckú komunitu a je výkonným orgánom ERC. Predsedá jej prezident ERC prof. Jean-Pierre Bourguignon a jej hlavnou úlohou je nastavenie stratégie ERC a výber peer review hodnotiteľov. 

Európska výskumná rada (ERC) bola založená EÚ v roku 2007 a je prvou európskou podpornou organizáciou pre hraničný excelentný výskum. Ponúka tri grantové schémy: Starting grants (do 1,5 mil. euro/projekt), Consolidar grants (do 2 mil. euro/projekt) a Advanced grants (do 2,5 mil. euro/projekt). ERC každoročne vyberá a financuje kreatívnych vedcov akejkoľvek národnosti na podporu ich projektov realizovaných v Európe. ERC sa snaží prilákať najlepších výskumníkov z celého sveta do Európy. Ku dnešnému dňu financovala ERC viac ako 6 500 špičkových výskumníkov v rôznych fázach ich kariérneho rastu. Rozpočet ERC na roky 2014 – 2020 predstavuje 13 miliárd Euro a je súčasťou európskeho výskumného a inovačného programu Horizont 2020.

zdroj

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri