Členom delegácie prezidenta SR Andreja Kisku, ktorá začiatkom augusta navštívila krajiny Čile a Argentínu, bol aj prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., riaditeľ Ústavu konkurencieschopnosti a inovácií Žilinskej univerzity. Súčasťou oficiálneho programu bola návšteva troch významných univerzít a vzájomná výmena skúseností riešenia výziev v oblasti vzdelávania.

Diskusia a vízia rozšírenia spolupráce do budúcnosti vyústili na akademickej pôde do podpísania dohôd o spolupráci medzi Žilinskou univerzitou a čílskou technickou univerzitou Federico Santa María. Memorandum o spolupráci bolo uzavreté aj s Národnou technickou univerzitou v Buenos Aires.

„Dohodli sme sa na rozvíjaní vzájomnej spolupráce v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu, s dôrazom na rozvoj akademických programov, vzájomné výmenné pobyty pedagógov a študentov a na výskumnej spolupráci,“ uviedol prof. Štefan Medvecký.

zdroj

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri