Európska projektová asociácia (European Project Association) vydala druhé vydanie Sprievodcu finančnou podporou poskytovanou EÚ – EU Funding Opportunities 2014 – 2020. Príručka popisuje mechanizmy ako Horizont 2020, COSME, ERASMUS, EASI, ESIF a mnohé ďalšie.

Príručka je adresovaná podnikom, štátnym organizáciám, univerzitám a mestám, aby sa oboznámili s možnosťami financovania ich projektových nápadov. Kto sa chce zorientovať v príležitostiach ponúkaných Európskou úniou, nájde v sprievodcovi streamlinovú prezentáciu všetkých programov EÚ, ktorá popisuje ich všeobecné a špecifické ciele, kritéria oprávnenosti, podporné akcie, implementačné kritéria a možnosti rozpočtov. Na konci popisu každého programu sú uvedené linky na dotknutú legislatívu, tlačové správa a web stránky programov.        

príručku nájdete tu

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri