Česká Agentúra pre podporu podnikania a investícií CzechInvest vydala v spolupráci s Technologickou agentúrou ČR novú brožúru o výskume a vývoji v Českej republike. Publikácia v angličtine predstavuje históriu a súčasnosť vedy, výskumu a inovácií ČR, uvádza významné príklady českej vedeckej tradície, prináša prehľad súčasného univerzitného výskumu, zaoberá sa rozvojom technologických parkov a nových výskumných centier. Informácie zároveň doplňuje prehľad systému financovania výskumu a vývoja v Českej republike, ako aj príklady úspešných výskumných a inovačných odborov.

Brožúru nájdete tu.

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri