Dňa 12. septembra 2016 sa v Bratislave uskutoční výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Konferencia sa uskutoční na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Na konferencii prednesie riaditeľka APVV Martina Hasayová Výročnú správu o činnosti APVV za rok 2015. Predseda APVV Jozef Masarik zhodnotí všeobecnú výzvu VV 2015 a predstaví nové podmienky a zmeny vo všeobecnej výzve VV 2016. Na konferencii bude mať príhovor aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SP Peter Plavčan a odovzdané budú vymenúvacie dekréty členom Rád programov APVV.

viac info

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri