Hlavným cieľom projektu, na ktorom spolupracujeme s Albanian Centre for Business Research and Training je zlepšenie podmienok fungovania podnikateľského ekosystému a podpora rastu inovatívnych start-up spoločností a malých a stredných podnikov v Albánsku. Projekt vychádza zo skúseností organizácií SOVVA, Neulogy a SAPIE s podporou inovačného a startup ekosystému na Slovensku. Projekt bol podporený Slovenskou agentúrou pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu v rámci Programu odovzdávania transformačných skúseností.

Ciele projektu:

  1. Budovanie kapacít a zvýšenie povedomia a know-how vybraných cieľových skupín z pohľadu nastavenia ekosystému na podporu inovatívnych start-up spoločností a MSP,
  2. Zlepšenie spolupráce predstaviteľov inovačného ekosystému na podporu start-upov a lepšie prispôsobenie podporných služieb potrebám inovatívnych spoločností
  3. Zdieľanie skúseností medzi SR a Albánskom, rozvoj vzťahov v oblasti rastu inovatívnych start-upov a MSP.

Plánované aktivity:

  • Vytvorenie virtuálnej mapy inovačného ekosystému vo forme online portálu
  • Workshopy pre kľúčových predstaviteľov albánskeho inovačného ekosystému s účasťou medzinárodných expertov
  • Organizácia poznávacieho pobytu pre vybrané albánske projekty do CEE regiónu

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri