Science Europe apeluje na potrebu hlbšieho porozumenia umeleckým a humanitným vedám ako nositeľom radikálnych inovácií.

Jej vedecký výbor pre humanitné vedy zverejnil v decembri 2015 stanovisko k výskumu v oblasti humanitných vied s názvom „Radical Innovation: Humanities Research Crossing Knowledge Boundaries and Fostering Deep Change“. Stanovisko zdôrazňuje, že umelecké a humanitné vedy zabezpečujú silné európske vedenie a stoja za zásadnými inováciami a porozumením budúcich globálnych výziev.

V stanovisku sa uvádza, že v ostatných kultúrnych a ekonomických oblastiach, kde sa kladie veľký dôraz na inovácie, napr. v Ázii, zohráva umenie a humanitné odbory dôležitú súčasť procesu inovácií, zatiaľ čo v Európe plnia umenie a humanitné vedy iba okrajovú úlohu v interdisciplinárnom výskume. Stanovisko formuluje body, ktoré požadujú významnejšiu úlohu umeleckých a humanitných vied v Európe a pochopenie ich významu pre inovácie.
Science Europe je združenie európskych organizácií financujúcich výskum, ako aj organizácií, ktoré výskum vykonávajú a to v 27 členských krajinách EÚ. Združenie bolo založené v roku 2011 za účelom podpory členských organizácii v ich úsilí posilniť európsky výskum.

Viac o Science Europe nájdete tu

Stanovisko Science Europe k výskumu v oblasti humanitných vied nájdete na tomto odkaze.

Ilustračná fotografia, zdroj: flickr.com/Dave Dugdale

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri