V budove Žilinskej univerzity v Žiline prebieha od 1. októbra 2015 panelová výstava s názvom „Zaujímavosti vo vede“.  Putovnú výstavu pripravilo CVTI SR a tvorí ju 15 samostatne stojacich Infoboardov. Na paneloch sú zaujímavé fakty z rôznych vedných odborov a na ich príprave sa podieľali slovenskí ako aj zahraniční vedci. Významne prispeli aj študenti a organizátori vzdelávacích podujatí z organizácie P-mat.

Výstava je určená deťom, aj dospelým, ktorí majú záujem dozvedieť sa čo najviac zo sveta vedy pútavým a zrozumiteľným spôsobom. Jej cieľom je prepojiť vedu s bežným životom a z toho dôvodu sú niektoré odborné fakty vysvetlené pomocou predmetov každodennej potreby. Zaujímavosti sú tematicky doplnené ilustračnými obrázkami.

Zdroj

Ilustračná fotografia, zdroj:flickr.com/Mars P.

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri