Európska komisia zverejnila správu, ktorá poskytuje prehľad najdôležitejších bodov verejných konzultácií o programe modernizácie EÚ v oblasti systémov vyššieho vzdelávania. Výsledky konzultácií sú základom konkrétnych iniciatív týkajúcich sa vysokého školstva a to najmä akčného plánu zručností pre Európu a budú udávať smer budúcich stratégii EÚ pre modernizáciu vysokoškolského vzdelávania.

Respondenti v rámci konzultácií identifikovali nasledovné oblasti pre zlepšenie danej agendy na úrovni EÚ:

  • podpora pre zvýšenie významu trhu práce pre vysokoškolské vzdelávanie;
  • poskytovanie porovnateľných informácií o výstupoch systémov vyššieho vzdelávania a ich produktoch;
  • vyššia podpora pre spoluprácu medzi inštitúciami vyššieho vzdelávania;
  • podpora pre dodatočnú mobilitu študentov, zamestnancov a výskumníkov;
  • podpora akademického uznávania.    

správa

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri