European Research Council (ERC) rozdelí v rámci svojich grantových programov rekordnú čiastku na podporu výskumu. V roku 2017 sa tak vyšplhá rozpočet ERC na 1,8 miliárd euro. Ide o najvyšší rozpočet ERC od jej založenia v roku 2007. V roku 2017 sa tak vďake zvýšenému rozpočtu očakáva podpora 1 070 nových grantov a vytvorenie pracovných miest pre ďalších 6 500 postdoktorandov, doktorandov a ďalších výskumníkov. Prvá výzva v rámci Starting Grants na rok 2017 bola vyhlásená 26. júla 2016. Alokácia na výzvu predstavuje 605 miliónov euro, pričom sa očakáva podpora 415 grantov do výšky 1,5 mil. euro/grant. Výzva v rámci Consolidator Grants bude otvorená 20. októbra 2016 s alokáciou 575 mil. euro a predpokladá sa podpora 320-tich výskumníkov. 16. mája 2017 bude spustená výzva v rámci Advanced Grants s alokáciou 567 mil. euro, pričom sa očakáva podpora 245 projektov.

V rámci pracovného programu 2017 bolo zavedených aj niekoľko noviniek:

  • Otvorenosť údajov: ERC granty musia zahŕňať vhodné ukazovatele na zaistenie otvoreného prístupu k údajom generovaným projektmi.
  • Rodová rovnosť: vyrovnané príležitosti medzi mužmi a ženami pre prácu na projektoch.
  • Hodnotenie výskumu financovaného ERC: kvalitatívna analýza vedeckých výstupov z projektov s čiastočným zameraním na potenciálne prelomové objavy.

Európska rada pre výskum (ERC) bola založená EÚ v roku 2007 a je prvou európskou podpornou organizáciou pre hraničný excelentný výskum. Ponúka tri grantové schémy: Starting grants (do 1,5 mil. euro/projekt), Consolidar grants (do 2 mil. euro/projekt) a Advanced grants (do 2,5 mil. euro/projekt). ERC každoročne vyberá a financuje kreatívnych vedcov akejkoľvek národnosti na podporu ich projektov realizovaných v Európe.

zdroj

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri