Americká National Science Foundation vyčlenila 35 miliónov dolárov na zlepšenia vedeckého softvéru.

Vedci sú stále viac závislí na počítačoch, aby získali poznatky o svete prostredníctvom simulácií, analýz údajov a vizualizácií. Toto využívanie počítačov závisí na vedeckom softvéri a jeho schopnostiach realizovať virtuálne experimenty a analyzovať údaje so spoľahlivými a reprodukovateľnými výsledkami. Americká National Science Foundation (NSF) udelí finančnú podporu vo výške 35 miliónov dolárov na založenie Scientific Software Innovation Institutes (S2I2). Počas piatich rokov budú podporované Molecular Sciences Software Institute a Science Gateways Community Institute, ktoré tak budú predstavovať dlhodobé centrá vývoja vedeckého softvéru a jeho údržby a vzdelávania.   

„Tieto inštitúty ovplyvnia tisícky výskumníkov, ktorí budú môcť realizovať doteraz nemožný výskum a rozšíria komunitu vedcov, ktorí budú môcť vykonávať výskum na národnej kyber-infraštruktúre“ povedala programová riaditeľka oddelenie pokročilej kyber-infraštruktúry NSF Ravij Ramnath.

Americký program Software Infrastructure for Sustained Innovation (SI2) začal v roku 2010 za účelom financovania softvérového výskumu a jeho cieľom je transformovať inovácie vo výskume a vzdelávaní do udržateľných softvérových prostriedkov, ktoré sú integrované s kyber-infraštruktúrou. Oznámenie o udelení finančných prostriedkov sa zhoduje s prvým výročím americkej Národnej strategickej počítačovej iniciatívy - National Strategic Computing Initiative (NSCI) s ktorou je program SI2 úzko prepojený. Snahou NSCI je vytvoriť kohéznu, multi-agentúrnu strategickú víziu  a federálnu investičnú stratégiu v oblasti vysoko výkonných počítačových systémov.

zdroj

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri