SOVVA  / Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity
Štefánikova 19
811 05 Bratislava
Slovenská republika

tel: +421 918 378 550
e-mail: info@sovva.sk

IČO: 37929551
DIČ: 2022385387

 

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri