Financovanie vedy a výskumu

7. RÁMCOVÝ PROGRAM

Monitorovacie správy zamerané na účasť, činnosti a porovnávacie analýzy implementácie 7.RP:

SCOPE 2012 - 2014, newsletter o 7. rámcovom programe:

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri