V SOVVA máme dôvod na radosť: vo februári sme od ministerstva školstva získali Osvedčenie o spôsobilosti pre vykonávanie výskumu a vývoja. Čo to vlastne znamená?

SOVVA sa zameriava na tieto ťažiskové aktivity:

  • podpora rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku,
  • budovanie vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou,
  • popularizácia výsledkov výskumu a vývoja,
  • analytická a expertízna činnosť,
  • podpora tvorby vedecko-technických a inovačných politík na národnej a európskej úrovni.

Vďaka tomuto osvedčeniu budeme štátom ešte viac vnímaní ako spoľahlivý partner v oblasti vedy a výskumu. Tento úspech po formálnej stránke prinesie nové možnosti pri našich činnostiach, ktorými chceme podporiť vedu a výskum či už v akademickej alebo komerčnej sfére. Veríme, že pozitívne dôsledky tohto úspechu už čoskoro budete môcť vnímať aj vy cez naše najbližšie projekty.

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri