Európska komisia zostavila expertnú skupinu zloženú z akademických odborníkov na vysokej úrovni, ktorá poskytne odporúčania k príprave vlajkovej iniciatívy v oblasti kvantových technológií. Skupina navrhne Strategickú agendu pre výskum, ktorú zostaví v spolupráci so zainteresovanými subjektmi z priemyselného sektora a členských štátov EÚ. Členom expertnej skupiny je aj Slovák – prof. Vladimír Bužek, ktorý za svoje práce v oblasti kvantovej fyziky získal množstvo domácich a zahraničných ocenení. Prvé stretnutie sa uskutoční už v druhej polovici septembra. Európska komisia má v pláne rozšíriť skupinu aj o zástupcov z priemyselného sektora.

viac info

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri