Veda a výskum

STU vytvára postdoktorandské miesta

Jednou z priorít Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je podporovať mladých vedcov vytváraním postdoktorand...

Ocenení boli najlepší vedci SAV

Dňa 23. júna 2016 sa v Kongresovom centre SAV v Smoleniciach odovzdávali ceny v šiestich kategóriách za vedu a výskum, ako aj ...

Výročná správa APVV za rok 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vydala výročnú správu o jej činnosti za rok 2015. APVV v roku 2015 ...

ESFRI ROADMAP 2016

Dňa 10. marca 2016 predstavilo Európske strategické fórum pre výskumné infraštruktúry (ESFRI) na konferencii v Amsterdame cest...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri