Veda a výskum

Darujte 2% pre FESTIVAL VEDY

Aj v roku 2018 môžete prispieť 2% na podporu a popularizáciu slovenskej vedy v spoločnosti. Ako sme využili 2% v minul...

Blíži sa Výročná konferencia APVV

Dňa 12. septembra 2016 sa v Bratislave uskutoční výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Konferencia sa usku...

Sprievodca podporou vedy a výskum v EÚ

Európska projektová asociácia (European Project Association) vydala druhé vydanie Sprievodcu finančnou podporou poskytovanou E...

Granty ERC prinášajú výrazný pokrok

Nezávislá pilotná štúdia, ktorú vydalo Euroscience Open Forum (ESOF), poukazuje na skutočnosť, že výskum financovaný Európskou...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri