Šírenie poznatkov

Poskytovanie a šírenie vedecko-technických informácií, poznatkov a činností podporujúcich prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe. Koordinácia a organizácia podujatí zameraných na tvorbu vednej a technickej politiky. Organizovanie podujatí v súvislosti s financovaním výskumu a vývoja v EÚ za účelom zlepšenia účasti a úspešnosti slovenských subjektov v rámcových programoch EÚ ako aj národných grantových schémach. Konferencie a semináre zastrešujú medzinárodné a slovenské zastúpenie vedeckej komunity a slúžia tiež ako príležitosť pre stretnutie a vytvorenie spolupráce so zahraničnými partnermi.

Horizon 2020 Connections

Konferencia a Matchmaking / 21. – 22. Január 2014 v Bratislave, Slovenská republika Slovenská organizácia pre výskumné a vý...

FP7 CONNECTIONS 2012

FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumníkov z ...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri