Popularizácia vedy

Zvyšovanie viditeľnosti povolania vedca, výskumníka.  Zatraktívnenie výberu kariéry vo vede pre mladú generáciu. Približovanie vedy k spoločnosti organizáciou festivalu vedy celoeurópskeho významu- Researchers’Night (Noc výskumníkov), ktorý SOVVA organizuje spolu s partnermi od roku 2007. V roku 2017 sa uskutoční v poradí už 11. ročník festivalu, tradične posledný septembrový piatok - 29. 9. 2017. Festival sa každoročne uskutočňuje v 6 slovenských mestách (Bratislava, Žilina, Košice, Banská Bystrica, Poprad a Tatranská Lomnica) a počas rokov si získal pozornosť širokého publika. V roku 2016  sa do festivalu vedy zapojilo viac ako 1 320 vedcov a výskumníkov, skoro 55 000 žiakov a študentov a všetkých podujatí sa zúčastnilo spolu viac ako 180 000 návštevníkov.

 

Európska noc výskumníkov 2014

Termín podujatia: 26. septembra 2014 165 000 návštevníkov 900 vedcov a výskumníkov 23 000 žiakov a študentov ...

Noc výskumníkov 2013

27. 9. 2013 177 000 návštevníkov 1 000 vedcov a výskumníkov 22 000 žiakov a študentov 2 145 000 ľudí oslovených me...

Noc výskumníkov 2012

28. 9. 2012 1 000 vedcov 20 000 žiakov a študentov 160 000 návštevníkov 750 000 ľudí oslovených mediálnou kampaňou...

Noc výskumníkov 2011

23.september 2011 Hlavné podujatie: Bratislava – Avion Shopping Park 90 vedeckých stánkov, populárne prednášk...

Noc výskumníkov 2010

24. september 2010 Hlavné podujatie Avion Shopping Park, Bratislava 95 vedeckých stánkov Sprievodné ...

Noc výskumníkov 2009

25. september 2009 Hlavné podujatie Avion Shopping Park, Bratislava  47 vedeckých stánkov Sprie...

Noc výskumníkov 2008

26. – 27. september 2008 Hlavné podujatie Bratislava, Aupark Shopping Park 36 vedeckých stánkov Sprie...

Noc výskumníkov 2007

28. september 2007 Hlavné podujatie Bratislava, Aupark Shopping Park 32 vedeckých stánkov Sprievodné ...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri