Popularizácia a komercializácia

Pripravuje sa Týždeň vedy a techniky

Už 12. ročník podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku bude prebiehať od 9. do 15. novembra 2015 na celom území Slov...

Európska noc výskumníkov 2015

Festival vedy Európska noc výskumníkov 2015 sa na Slovensku aj tento rok bude konať už tradične posledný septembrový piatok - ...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri