Podpora inovácie

Výzvy tretej priority H2020

Európska komisia vypísala na 14. októbra 2016 grantové projekty pod identifikačným číslom výzvy H2020-SC6-CULT-COOP-2016-2017....

Nová kancelária European IPR Helpdesk

S otvorením novej kancelárie v Bruseli zavádza European IPR Helpdesk novú službu Helpline Days. Kancelária bude v&nb...

Súťaž Digital Challenge

Dňa 15. júla 2016 je uzávierka súťaže Digital Challenge pre rýchle rastúce európske startupy v oblasti digitálnych technológií...

Výzva Innovation Deals

26. mája 2016 vyhlásila Európska komisia výzvu na predkladanie návrhov pre pilotný projekt Innovation Deals for Circular Econo...

Výskumná agentúra vyhlásila dve výzvy

Dňa 31. mája 2016 vyhlásila Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri