Novinky

Súťaž inovatívnych nápadov pokračuje

Startup centrum Technickej univerzity v Košiciach predĺžilo uzávierku 4. kola súťaže inovatívnych nápadov, projektov a&nb...

Noví členovia vedeckej rady ERC

Vedecká rada Európskej výskumnej rady (ERC) má dvoch nových členov. Profesori Kurt Mehlhorn a Nektarios Tavernarakis boli...

Blíži sa Výročná konferencia APVV

Dňa 12. septembra 2016 sa v Bratislave uskutoční výročná konferencia Agentúry na podporu výskumu a vývoja. Konferencia sa usku...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri