Koordinácia PŠ7RP

7. rámcový program EÚ
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) bola (2011 - 2014) na základe zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu koordinátorom 7. rámcového programu pre výskum, vývoj a demonštračné činnosti (7.RP) na Slovensku. Zároveň zabezpečovala technické, organizačné a administratívne fungovanie národných kontaktných bodov a národných delegátov programových výborov 7.RP. V rámci koordinácie podporných štruktúr 7.RP (PŠ7RP) SOVVA prispela prostredníctvom rôznych informačných a podporných aktivít k zvýšeniu účasti slovenských výskumných tímov v 7.RP.

Medzi hlavné činnosti v rámci koordinácie patrili:

 • Konferencie, semináre a informačné dni
 • Poradenstvo slovenským výskumným organizáciám pri zapájaní sa do príprav projektov 7.RP
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do medzinárodných výskumných konzorcií
 • Poradenstvo pre zahraničné výskumné tímy pri vyhľadávaní projektových partnerov v SR
 • Špecializované aktivity zamerané na prepájanie slovenského výskumu s európskym
 • Analýzy zapojenia SR do 7.RP
 • Príprava stanovísk pre potreby Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Príprava stanovísk k Horizontu 2020

Koordinácia aktivít bola zabezpečovaná prostredníctvom:

 • Kancelárie PŠ7RP
 • Národných kontaktných bodov
 • Národných delegátov.

Viac informácií k 7.RP môžete nájsť na špecializovanej web stránke – www.7rp.sk 

Dokumenty a analýzy 7RP:

Monitorovacie správy zamerané na účasť, činnosti a porovnávacie analýzy implementácie 7.RP

SCOPE 2012 - 2014, newsletter o 7. rámcovom programe

Konferencie:

Horizon 2020 Connections

Konferencia a Matchmaking / 21. – 22. Január 2014 v Bratislave, Slovenská republika Slovenská organizácia pre výskumné a vý...

FP7 CONNECTIONS 2012

FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumníkov z ...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri