Konferencie a podujatia

Obsahová príprava, koordinácia a organizácia podujatí zameraných na podporu vedy, výskumu a inovácií. Workshopy, semináre, informačné dni, konferencie a diskusie prinášajúce expertov, vedcov a politických predstaviteľov národnej a európskej úrovne.

 

Konferencia Horizon 2020 Connections

Konferencia a Matchmaking / 21. – 22. Január 2014 v Bratislave, Slovenská republika Slovenská organizácia pre výs...

Konferencia FP7 CONNECTIONS 2012

FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumník...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri