Činnosť

Noc výskumníkov 2012

28. 9. 2012 1 000 vedcov 20 000 žiakov a študentov 160 000 návštevníkov 750 000 ľudí oslovených mediálnou kampaňou...

FP7 CONNECTIONS 2012

FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumníkov z ...

Konferencia FP7 CONNECTIONS 2012

FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumník...

Vnímanie vedy slovenskou spoločnosťou

Slovenská veda čelí dlhodobo viacerým štrukturálnym problémom, ktoré výrazným spôsobom znižujú jej konkurencieschopnosť na eur...

Noc výskumníkov 2011

23.september 2011 Hlavné podujatie: Bratislava – Avion Shopping Park 90 vedeckých stánkov, populárne prednášk...

Výzva na záchranu slovenskej vedy

SOVVA aktívne podporila petíciu vedeckých pracovníkov proti kráteniu finančných prostriedkov pre vedu. Po návrhu Vlády SR pre...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri