Činnosť

FP7 CONNECTIONS 2012

FP7 CONNECTIONS 2012 bolo networkingové podujatie, ktorého cieľom bolo osloviť širokú škálu firiem, univerzít a výskumníkov z ...

Vnímanie vedy slovenskou spoločnosťou

Slovenská veda čelí dlhodobo viacerým štrukturálnym problémom, ktoré výrazným spôsobom znižujú jej konkurencieschopnosť na eur...

Noc výskumníkov 2011

23.september 2011 Hlavné podujatie: Bratislava – Avion Shopping Park 90 vedeckých stánkov, populárne prednášk...

Výzva na záchranu slovenskej vedy

SOVVA aktívne podporila petíciu vedeckých pracovníkov proti kráteniu finančných prostriedkov pre vedu. Po návrhu Vlády SR pre...

Kompetenčné centrá

SOVVA sa veľmi aktívne a úspešne zapojila do výziev OPVaV-2010/2.2/06-SORO a OPVaV-2010/4.2/06-SORO, v rámci ktorých mali byť ...

Noc výskumníkov 2010

24. september 2010 Hlavné podujatie Avion Shopping Park, Bratislava 95 vedeckých stánkov Sprievodné ...

Noc výskumníkov 2009

25. september 2009 Hlavné podujatie Avion Shopping Park, Bratislava  47 vedeckých stánkov Sprie...

Noc výskumníkov 2008

26. – 27. september 2008 Hlavné podujatie Bratislava, Aupark Shopping Park 36 vedeckých stánkov Sprie...

Organizácia SOVVA

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov.

celé bio

Kalendár

Momentálne nie sú dostupné žiadne udalosti.

Partneri